Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2075/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.2075.17.1
Datum podání03.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2075/17 ze dne 5. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Polakoviče, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2016 č. j. 10 Co 690/2016-86 a proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. července 2016 č. j. 52 EXE 13443/2015-51, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 3. 7. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena stížnost stěžovatele týkající se jeho pojištění u obchodní společnosti Česká pojišťovna, a. s., sídlem Spálená 75/16, Praha 1, a související exekuční věci stěžovatele vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 EXE 13443/2015.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 26. 7. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 10. 8. 2017.

Dne 14. 8. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, ke kterému stěžovatel přiložil výzvu České advokátní komory ze dne 13. 8. 2017, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy doplnil svou žádost o určení advokáta ve výzvě specifikovanými údaji. V uvedeném přípise adresovaném Ústavnímu soudu stěžovatel uvedl, že nemá chuť platit poplatky za advokáta a požádal Ústavní soud o radu, jak záležitost vyřešit.

Dne 22. 8. 2017 a dne 28. 8. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena další podání, kterými ovšem stěžovatel vady svého návrhu neodstranil a ani nepožádal o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, přestože mu to bylo doporučeno v uvedené výzvě České advokátní komory.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru