Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2050/12 #1Usnesení ÚS ze dne 12.07.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.2050.12.1
Datum podání04.06.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2050/12 ze dne 12. 7. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu P. Č., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 4. 6. 2012 obdržel Ústavní soud návrh navrhovatele. Odesílatelem tohoto podání byl Mgr. P. N., advokát. Protože toto podání neobsahovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj výše jmenovaného advokáta k jejich odstranění a doplnění ve smyslu připojeného písemného poučení. K odstranění vad byla stanovena lhůta 15 dnů od doručení předmětné výzvy a poučení.

Podle doručenky na č. l. 11 spisu byla výzva doručena dne 13. 6. 2012 a od tohoto data začala běžet stanovená 15denní lhůta k odstranění vad a doplnění podání.

Dne 25. 6. 2012 obdržel Ústavní soud žádost Mgr. P. N. o prodloužení lhůty k odstranění vad podání spolu se sdělením, že mezi ním a navrhovatelem došlo k zásadnímu narušení důvěry, která ho vedla k tomu, aby požádal Českou advokátní komoru o určení jiného advokáta k zastupování navrhovatele v řízení před Ústavním soudem. Protože podle názoru Mgr. P. N. ČAK o jeho žádosti ve lhůtě 15 dnů stanovené Ústavním soudem k odstranění vad návrhu nerozhodne, navrhl prodloužení původně stanovené lhůty o dva měsíce. K žádosti připojil Mgr. N. přípis P. Č. obsahující "pověření" Mgr. P. N. k jeho zastupování v řízení před Ústavním soudem. Uvedená listina však neobsahuje akceptaci zmocnění Mgr. P. N. k zastupování navrhovatele v řízení o podaném návrhu k Ústavnímu soudu. Pro výše uvedenou vadu nelze tuto listinu považovat za řádnou plnou moc a Ústavní soud k ní proto nepřihlédl.

S ohledem na četnost podání navrhovatele (k dnešnímu dni eviduje lustrum Ústavního soudu 245 ústavních stížností a jiných podání navrhovatele), který ani po mnohých poučeních ze strany Ústavního soudu ve většině svých podání zcela ignoruje podmínky a předpoklady řízení před Ústavním soudem podle zákona o Ústavním soudu, Ústavní soud žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad podání nevyhověl a o této skutečnosti informoval Mgr. P. N., aniž Ústavní soud považoval za této situace za účelné opětovně poučovat navrhovatele o vadách jeho podání a vyzývat ho k jejich odstranění.

Protože ve lhůtě k tomu určené navrhovatel vady podání neodstranil, ani ho nedoplnil ve smyslu podmínek stanovených zákonem o Ústavním soudu, Ústavní soud návrh z tohoto důvodu odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2012

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru