Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2029/15 #1Usnesení ÚS ze dne 30.09.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.2029.15.1
Datum podání08.07.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2029/15 ze dne 30. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu 1. T. R. 2. nezl. T. R. a 3. nezl. B. R. a 4. H. R., proti "usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 0P 35/2012 a proti navazujícímu usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 243/2015", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 7. 2015 se navrhovatelé domáhali zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.

Podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyli navrhovatelé zastoupeni advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byli navrhovatelé 1. a 4. (stejně jako v mnoha jejich dalších věcech, předložených Ústavnímu soudu) vedeni písemnou výzvou, doručenou jim dne 30. 7. 2015 a 21. 7. 2015, v níž byli též upozorněni, že nestane-li se tak ve lhůtě 10 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jim též opakovaně náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Ačkoli bylo navrhovateli 1. fakticky vyhověno v žádosti o prodloužení stanovené lhůty (doručené Ústavnímu soudu dne 3. 8. 2015), navrhovatelé dříve vytknuté vady podání neodstranili ani dosud.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatelů 1. a 4. odmítnout.

Úřední činností Ústavního soudu bylo zjištěno, že nezletilí navrhovatelé 2. a 3. byli spolu s navrhovatelem 1., který i jejich jménem nyní činí návrh na zrušení shora označených rozhodnutí, a dále s matkou nezletilých účastníky řízení o úpravu výchovných poměrů k nezletilým dětem, vedeném před Obvodním soudem pro Prahu 8 pod sp. zn. 0P 35/2012. Nezletilým navrhovatelům 2. a 3. byl pro toto řízení ustanoven kolizní opatrovník a to Městská část Praha 8. Jelikož i v nyní projednávané věci se možnost kolize zájmů mezi stěžovatelem 1. a nezletilými stěžovateli 2. a 3. jeví jako pravděpodobná a právní úprava řízení o ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] vylučuje, aby byla ústavní stížnost podána jménem či ve prospěch jiné osoby,, je tím - stejně jako ve věci sp. zn. I. ÚS 3046/14, sp. zn. II. ÚS 492/15, sp. zn. IV. ÚS 1522/15 či III. ÚS 1521/15 - naplněn předpoklad pro odmítnutí návrhu nezletilých stěžovatelů 2. a 3. dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrhu podaného někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru