Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 199/96Usnesení ÚS ze dne 19.08.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/vyvlastnění a nucené omezení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:3.US.199.96
Datum podání19.07.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 199/96 ze dne 19. 8. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 199/96-10 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky K.P., o návrhu z 18. července 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který Ústavní soud České republiky obdržel dne 19. července 1996, se navrhovatelka domáhala zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. října 1995, č. j. 21 C 241/92-68, a Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 1996, sp. zn. 19 Co 107/96. Uvedla, že pokud soud rozhodoval o jejím návrhu, pak jednal jako soud nepříslušný a tím porušil čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Konečně poté, co u Obvodního soudu pro Prahu 10 byla vyvěšena výzva žalované organizace, nabízející zaměstnancům soudu letní tábory pro děti za výhodných podmínek, je otázkou, zda Obvodní soud pro Prahu 10 nebyl soudem nepodjatým a zda tedy nebylo porušeno také její právo na posouzení u nezávislého a nestranného soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Fyzické a právnické osoby, jako účastníci řízení nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu, stanoveném zvláštními předpisy /§ 30 odst. 1/, přičemž plná moc musí mít náležitosti, stanovené § 31 zák. č. 182/1993 Sb. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené /§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb./.

III. ÚS 199/96-11

Návrh, který byl označen jako ústavní stížnost, byl podán bez plné moci, odpovídající ustanovení § 31 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyly připojeny kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a jímž by navrhovatelka dokumentovala podání stížnosti ve lhůtě /§ 72 odst. 2 a 4 zák. č. 182/1993 Sb./. Přes výzvu k odstranění vad návrhu navrhovatelka ve lhůtě 5 dnů vady návrhu neodstranila - nedoručila Ústavnímu soudu rozhodnutí z něhož by bylo patrno, kdy nabylo právní moci a tedy by bylo možno dovodit včasnost podané stížnosti /§ 72 odst. 2 a 4 zákona č. 182/1993 Sb./, nebyla také předložena plná moc, udělená zástupci účastníka v souladu se zněním § 31 zák. č. 182/1993 Sb.

S ohledem na výše uvedené byl návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 1996

JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru