Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1934/15 #1Usnesení ÚS ze dne 14.09.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Nový Jičín
SOUD - KS Ostrava
SOUD - NS
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.1934.15.1
Datum podání29.06.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1934/15 ze dne 14. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelů: 1) Ivy Šimíčkové a 2) Jaroslava Šimíčka, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 9. 2013, č.j. 12 C 11/2013-42, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2014, č.j. 11 Co 746/2013-119, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2015, č.j. 28 Cdo 4447/2014-151, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 29. 6. 2015, stěžovatelé brojí proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 9. 2013, č.j. 12 C 11/2013-42, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2014, č.j. 11 Co 746/2013-119, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2015, č.j. 28 Cdo 4447/2014-151.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatelé především nejsou zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 22. 7. 2015 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval je k odstranění vad jejich podání. K tomu jim stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále je Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenek je patrné, že stěžovatelce byla výzva doručena dne 23. 7. 2015. Jelikož stěžovatel nebyl zastižen, byla mu dne 23. 7. 2015 písemnost uložena a připravena k vyzvednutí a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Protože si ji stěžovatel v úložní době nevyzvedl, byla dne 4. 8. 2015 vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Přestože byli stěžovatelé poučeni o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranili. Neučinili tak ani do dnešního dne. O prodloužení lhůty k odstranění vad stěžovatelé také nepožádali.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatelů soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2015

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru