Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1870/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Olomouc
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.1870.17.1
Datum podání16.06.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1870/17 ze dne 5. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Danuše Korczynské, zastoupené JUDr. Kristýnou Zoufalou, advokátkou, sídlem Kobližná 19, Brno, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. března 2017 č. j. 5 Co 6/2017-528 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2017 č. j. 44 Co 148/2013-518, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 16. 6. 2017, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. V ústavní stížnosti stěžovatelka mimo jiné uvedla, že své podání doplní s advokátem, který jí bude ustanoven Českou advokátní komorou, o jehož ustanovení Českou advokátní komoru požádala.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad návrhu. Ústavní soud stěžovatelku výslovně poučil, že dle § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu musí být stěžovatelka v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. K odstranění vad návrhu Ústavní soud stěžovatelce stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 3. 7. 2017. Od následujícího dne počala stěžovatelce běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 2. 8. 2017.

Dne 1. 8. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání advokátky JUDr. Kristýny Zoufalé, ve kterém tato Ústavnímu soudu oznámila, že na základě rozhodní České advokátní komory ze dne 23. 7. 2017 převzala zastupování stěžovatelky v předmětném řízení před Ústavním soudem. K uvedenému podání byla přiložena plná moc a rozhodnutí České advokátní komory o určení advokáta stěžovatelce.

Ve výše uvedeném podání právní zástupkyně stěžovatelky Ústavnímu soudu sdělila, že její klientka v současné době shromažďuje podklady pro další postup a s těmito podklady se bude muset právní zástupkyně stěžovatelky seznámit. Z důvodu čerpání plánované týdenní rodinné dovolené právní zástupkyně stěžovatelky požádala Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu o dalších 30 dnů.

Jelikož stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne (tj. v době delší než dalších 30 dnů) neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru