Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1800/15 #1Usnesení ÚS ze dne 03.09.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.1800.15.1
Datum podání16.06.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1800/15 ze dne 3. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. září 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele J. H., bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 3. 2015 č. j. 25 Cdo 7/2015-116, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 14. 6. 2015, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 6. 2015 a označeným jako "Veřejná antidiskriminační žaloba proti Ministerstvu spravedlnosti a Nejvyššímu soudu České republiky", stěžovatel poukázal na údajné protiprávní jednání Ministerstva spravedlnosti při jeho odškodnění po zrušení dřívějších nezákonných rozhodnutí rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 8. 1991 sp. zn. 7 Tz 39/91. Z obsahu podání bylo možné dovodit, že směřovalo též proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 3. 2015 č. j. 25 Cdo 7/2015-116, jímž bylo jako nepřípustné odmítnuto dovolání stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2013 č. j. 64 Co 190/2013-49. Podání směřuje také proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 2. 2014 č. j. 26 C 180/2012-98 vydanému v řízení o žalobě na obnovu řízení vedeného proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti.

Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 14. 7. 2015 č. j. III. ÚS 1800/15-5 (doručení vykázáno dne 17. 7. 2015) vyzván k odstranění vad návrhu a k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem; byla mu stanovena lhůta 30 dnů s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu a poučení mu stěžovatel do dnešního dne nezaslal řádný návrh a plnou moc pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2015

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru