Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 179/98Usnesení ÚS ze dne 05.11.1998K nepřípustnosti opravného prostředku

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkřízení/zastavení
poplatek/soudní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 64/12 SbNU 501
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.179.98
Datum podání17.04.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 246c, § 250a odst.1, § 244 odst.1, § 249


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 179/98 ze dne 5. 11. 1998

U 64/12 SbNU 501

K nepřípustnosti opravného prostředku

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. 11. 1998 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka a JUDr. Pavla Holländera mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů S. a J.Z., obou zastoupených advokátem JUDr. J.H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 2. 1998, sp. zn. 2 A 411/98, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 29 Ca 144/97, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako ústavní stížnost, brojí stěžovatelé proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 2. 1998 (sp. zn. 2 A 411/98) a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 1997 (sp. zn. 29 Ca 144/97) a tvrdí, že napadenými rozhodnutími Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně bylo porušeno jejich základní právo na soudní ochranu a spravedlivý proces "ve smyslu principů zakotvených v hlavě páté Listiny základních práv a svobod", jakož i zásady čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Porušení citovaných základních práv a svobod stěžovatelé spatřují v tom, že Vrchní soud v Olomouci napadeným rozhodnutím zastavil řízení o jejich opravném prostředku proti usnesení Krajského soudu v Brně, jímž bylo zastaveno řízení před tímto soudem z důvodu

nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Stěžovatelé pak dále ve své ústavní stížnosti dovozují, že řízení o soudních poplatcích se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., a jako takové musí být řízením dvojinstančním, neboť proti rozhodnutí krajského soudu, byť se jedná o rozhodnutí v řízení dle hlavy páté občanského soudního řádu, bylo možno podat účinný opravný prostředek.

Občanský soudní řád upravuje správní soudnictví v samostatné části hlavy páté. Zde v ustanovení § 244 a násl. je upraveno přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy obecnými soudy. Dle úpravy obsažené v občanském soudním řádu je přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů, s výjimkou řízení ve věcech důchodového zabezpečení, řízením jednoinstančním (§ 246c o. s. ř.), a proto nelze pro toto řízení použít ustanovení části čtvrté občanského soudního řádu, o opravných prostředcích. Navíc je v zákoně výslovně stanoveno (§ 250s odst. 1 o. s. ř.), že proti rozhodnutí soudu v řízení podle této části občanského soudního řádu nejsou přípustné opravné prostředky, proto nelze než souhlasit s rozhodnutím vrchního soudu (o zastavení řízení), pokud ve věci bylo podáno odvolání, neboť není žádný funkčně příslušný soud, který by o takovémto opravném prostředku mohl rozhodnout.

Při úvaze nad posuzovanou ústavní stížností bylo třeba vycházet ze současné úpravy správního soudnictví, v němž totiž krajský soud není soudem I. stupně, jak se stěžovatelé ve své ústavní stížnosti domnívají a soud vyšší (vrchní soud) soudem odvolacím; proto nezbylo, než dovodit, že také ústavní stížnost je za současné právní úpravy zjevně neopodstatněná a jako o takové rozhodnout odmítavým výrokem, jak ze znělky tohoto rozhodnutí je patrno [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 5. listopadu 1998

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru