Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 174/02Usnesení ÚS ze dne 21.05.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříkSprávní řízení
Stavba
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.174.02
Datum podání21.03.2002
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

50/1976 Sb., § 88


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 174/02 ze dne 21. 5. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele Ing. arch. J. N.,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 20. 3. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti blíže neurčenému pravomocnému rozhodnutí Úřadu městské části Praha 17-Řepy, stavebního úřadu, kterým prodloužil dobu trvání dočasné stavby sportoviště "B. trať".

Uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména z něj nebylo zřejmé, zda navrhovatel využil všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje a nebyl ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, zastoupen pro řízení před Ústavním soudem advokátem. Navrhovatel byl proto vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 5. 4. 2002. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 5. 5. 2002. Protože tento den připadl na neděli, byl ve smyslu ust. § 63 zákona o Ústavním soudu a ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty den 6. 5. 2002.

Přípisem ze dne 25. 4. 2002 navrhovatel sdělil Ústavnímusoudu, že využil jako poslední procesní prostředek, který mu zákon k ochraně práva poskytuje, stížnost kanceláři veřejného ochránce práv. Dále sdělil, že si nesjednal pro jednání před Ústavním soudem právní zastoupení, neboť se podle svého názoru, jako stavební technik. Musí v problematice stavebního zákona orientovat a není jisté, zda by se jeho věci nějaký advokát ujal. Z uvedeného přípisu vyplývá, že navrhovatel vady návrhu neodstranil.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. května 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru