Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 173/15 #1Usnesení ÚS ze dne 26.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Liberec
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.173.15.1
Datum podání19.01.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 173/15 ze dne 26. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 26. března 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele Ladislava Hrona, proti postupu Okresního soudu v Liberci v trestní věci sp. zn. 69 T 14/2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 19. ledna 2015 podání, kterým se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud přikázal Okresnímu soudu v Liberci, aby nepokračoval v průtazích v řízení v záhlaví uvedené věci a aby v této věci neprodleně jednal. V odůvodnění své stížnosti stěžovatel odkazoval na znění článku 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, článku 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 28 a 30 Všeobecné deklarace lidských práv a článku 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17 a 18 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní stížnost je sepsána nesrozumitelně a nesplňuje náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a stěžovatel není zastoupen advokátem na základě plné moci.

Přípisem ze dne 30. ledna 2015 vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad jeho návrhu, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel byl poučen o náležitostech ústavní stížnosti, jakož i o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Z vrácené doručenky vyplývá, že doručující orgán stěžovatele nezastihl a dne 2. února 2015 písemnost Ústavního soudu uložil a stěžovateli zanechal výzvu, že zásilka je připravena k vyzvednutí. Protože si ji stěžovatel v úložné době nevyzvedl, písemnost byla dne 16. února 2015 vložena do jeho domovní schránky. Výzva Ústavního soudu tak byla stěžovateli doručena fikcí dne 12. 2. 2015.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Ústavnímu soudu tedy nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. března 2015

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru