Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 17/04Usnesení ÚS ze dne 24.02.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
In dubio pro reo
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.17.04
Datum podání12.01.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 40 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 17/04 ze dne 24. 2. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. H. mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 7. ledna 2004 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 12. ledna 2004. Předmětný návrh směřoval proti rozsudku Okresního soudu v Rokycanech ze dne 15. 5. 2001 sp. zn. 1 T 12/2001, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 10. 2001 sp. zn. 7 To 355/2001.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 15 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že v něm nebylo uvedeno, které ústavně zaručené základní právo nebo svoboda mělo být napadenými rozhodnutími porušeno [§ 75 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 26. ledna 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 10. února 2004.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. února 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru