Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 17/03Usnesení ÚS ze dne 17.04.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříkDůkaz
Svědek
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.17.03
Datum podání14.01.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 101, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 17/03 ze dne 17. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení stěžovatele M.L., proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 2 T 37/2001-62 ze dne 16. 5. 2002,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 13. 1. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 14. 1. 2003. Návrh směřoval proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 2 T 37/2001-62 ze dne 16. 5. 2002, jímž byl stěžovatel jako poškozený v souvislosti s předmětným trestným činem odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení občanskoprávní. Stěžovatel namítal nedostatky v řízení v předmětné věci a žádal o přezkoumání věci a použití opravných prostředků s cílem docílit změny rozsudku v neprospěch obviněného.

Dříve než Ústavní soud se může zabývat zkoumáním věcného základu podaného návrhu, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné k zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci byl podle fotokopie doručenky výše uvedený rozsudek Okresníhosoudu v Přerově doručen stěžovateli dne 23. 10. 2002. Tímto dnem počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti. Lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula v sobotu dne 21. 12. 2002. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu připadne-li konec lhůty na sobotu, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, což bylo pondělí 23. 12. 2002. Návrh však byl podle rekomanda č. R 035283 podán k poštovní přepravě dne 13. 1. 2003.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru