Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1695/11 #1Usnesení ÚS ze dne 27.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1695.11.1
Datum podání08.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1695/11 ze dne 27. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. P., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2011 č. j. 11 Co 541/2010-305, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. června 2011, stěžovatel napadl rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2011 č. j. 11 Co 541/2010-305.

Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 16. 7. 2011, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovateli mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatel byl též informován, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Dne 27. 7. 2011 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o přidělení advokáta ex offo. Následně byl stěžovatel poučen dopisem doručeným mu do vlastních rukou dne 2. 8. 2011, aby se s žádostí o přidělení advokáta bez nároku na palmární odměnu obrátil na Českou advokátní komoru. Zároveň mu byla prodloužena lhůta k odstranění vad do 31. 8. 2011. Stěžovatel zaslal elektronickou poštou (email) vyjádření dne 2. 9. 2011, ve kterém sděluje, že vzhledem k tomu, že ústavní stížnost podala M. K., a tato stížnost je dle sdělení stěžovatele shodná s jeho, je dle jeho názoru zcela zbytečné domáhat se práv duplicitně, a proto vyčká rozhodnutí ve věci stěžovatelky M. K.

Navrhovatel ode dne 16. 7. 2011 věděl, že projednání jeho stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na internetové adrese http://nalus.usoud.cz), ale vady svého podání neodstranil.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. září 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru