Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 168/99Usnesení ÚS ze dne 29.04.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
byt/vyklizení
Nájem
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.168.99
Datum podání01.04.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 685, § 754

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 168/99 ze dne 29. 4. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 168/99-4

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele ing. M. H., zastoupeného JUDr. R. F., advokátem, o návrhu ze dne 31. března 1999, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu 1. dubna 1999, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21. ledna 1997, sp. zn. 11 C 294/94, a Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 1998, sp. zn. 13 Co 347/97.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů. Tato počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížnosti a sdělení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13. dubna 1999 bylo zjištěno, že napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně obdržel právní zástupce stěžovatele 14. května 1998, stížnost byla pak podána až 1. dubna 1999.

Z výše uvedeného je nepochybné, že navrhovatel podal stížnost po lhůtě k tomu určené, a proto bylo soudcem zpravodajem, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, rozhodnuto o jejím odmítnutí [§ 43 odst. l písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

III.ÚS 168/99-5

Pro odmítnutí stížnosti nebyl již zástupce navrhovatele vyzýván k odstranění vad návrhu - vad předložené plné moci, která nebyla v souladu s § 31 citovaného zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 1999

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru