Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 168/06Usnesení ÚS ze dne 26.07.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
řízení/přerušení
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.168.06
Datum podání06.02.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 111 odst.3, § 110


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 168/06 ze dne 26. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy, o ústavní stížnosti České obce sokolské se sídlem v Praze 1, Újezd 450, zastoupeného JUDr. Hanou Mrázkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Kaštanová 34, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 19 Co 302/2005, takto:

Ústavní stížnost seodmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti podané ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb. , o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 9. 9. 2005, č. j. 4 C 63/2001-82, o zastavení řízení v její věci navrácení majetkových práv podle zákona č. 173/1990 Sb. a č. 232/1991 Sb.

Stěžovatelka má za to, že bylo porušeno její právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"); z obsahu ústavní stížnosti se podává, že zpochybňuje závěry šetření, na jehož základě obecné soudy dospěly k závěru, že návrh na pokračování v řízení přerušeném podle § 110 o.s.ř. podán nebyl, a nesouhlasí proto se závěrem, že zde byly důvody, aby řízení bylo podle § 111 odst. 3, věty druhé, o.s.ř. zastaveno.

Ústavní stížnost je ve smyslu § 43 odst. 2 písm. a/ zákona o Ústavním soudu zjevně neopodstatněná také v případě, kdy jí předestřené tvrzení o porušení ústavním pořádkem chráněného základního práva a svobody bylo již dříve Ústavním soudem posouzeno, a z něj vycházející (obdobná) ústavní stížnost jím byla shledána nedůvodnou nebo neopodstatněnou; jinak řečeno, je tomu tak tehdy, když stížností napadené rozhodnutí je konformní se závěry, jež Ústavní soud již dříve vyslovil, a jimiž je rozhodnutí obecných soudů fakticky aprobováno, ať již k tomu došlo předtím nebo poté.

To je významné potud, že tak je tomu v posuzované věci.

Ve věcech sp. zn. II. ÚS 47/06 a sp. zn. II. ÚS 48/06 (v usneseních ze dne 16. a 8.3.2006) posuzoval Ústavní soud identické ústavní stížnosti stěžovatelky proti obsahově shodným rozhodnutím téhož odvolacího soudu, jímž shodně potvrdil usnesení (téhož) soudu prvního stupně o zastavení řízení v stěžovatelových věcech, vydané na totožném skutkovém i právním základě (§ 110, § 111 odst. 3, věta druhá, o.s.ř.). V obou případech Ústavní soud ústavní stížnosti stěžovatelky kvalifikoval jako návrhy zjevně nepodstatněné, a podle § 43 odst. 2 písm. a/ zákona o Ústavní soudu, je odmítl.

Jelikož Ústavní soud neshledal žádný důvod (logický ani věcný), aby nyní rozhodl jinak, uchýlil se - ve smyslu výše vyložené zásady - znovu k ustanovení § 43 odst. 2 písm. a/ zákona o Ústavním soudu, a posuzovanou ústavní stížnost odmítl rovněž; na odůvodnění předchozích rozhodnutí se přitom odkazuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

Jan Musilv. r.

předseda senátu

Za správnost:

Jana Němečková

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru