Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 168/03Usnesení ÚS ze dne 03.12.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci z... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.168.03
Datum podání31.03.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

99/1963 Sb., § 250g odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 168/03 ze dne 3. 12. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 168/03

Ústavní soud rozhodl dne 3. prosince 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila, ve věci navrhovatelů 1) N. T. T., 2) N. T. H., 3) L. T. M. H., bytem 4) A. H., 5) Z. D., zastoupených JUDr. M. V., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2002 sp. zn. 38 Ca 567/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé, kteří se domáhali zrušení výše citovaného rozhodnutí, odůvodnili ústavní stížnost tím, že se postupem soudu cítí dotčeni v právu, zakotveném v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, když žalobu proti Magistrátu hlavního města Prahy, odboru výstavby, soud projednal bez jejich přítomnosti, ačkoliv na ústním projednání trvali.

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze v písemném vyjádření ze dne 12. května 2003 uvedla, že k ústnímu jednání, nařízenému na 26. listopadu 2002, byl předvolán právní zástupce žalobců v souladu s § 49 odst. 1 obč. soudního řádu, který se však nedostavil, přičemž jeho omluva poukazující na zdravotní důvody byla shledána nedůvodnou, a proto byla věc projednána, v souladu s § 250g odst. 2 obč. soudního řádu, v jeho nepřítomnosti.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu spisu Městskéhosoudu v Praze sp. zn. 38 Ca 567/2001 a jeho rozsudku ze dne 26. listopadu 2002 zásah do práva, kterého se stěžovatelé v návrhu dovolávají, shledán nebyl. Jmenovaný soud se v žalobě proti rozhodnutí žalovaného, kterým bylo žalobcům nařízeno odstranění stavby zbudované bez stavebního povolení a terénních úprav provedených bez povolení v k. ú. Kunratice, vypořádal se všemi námitkami uplatněnými v žalobě. Pokud jde o postup soudu dle § 250g odst. 2 obč. soudního řádu, bylo zjištěno, že právní zástupce důvod své nepřítomnosti u jednání a důvod žádosti o jeho odročení neprokázal, když i z obsahu záznamu ze dne 26. listopadu 2002, učiněného v 8,30 hodin, tj. před zahájením jednání, vyplývá, že kancelář zástupce, která dne 25. listopadu 2002 faxem žádost o odročení jednání a zdravotní důvody jeho neúčasti sdělila, dne 26. listopadu 2002 uvedla, že se Dr. V. do kanceláře nepochybně dostaví.

Pro výše uvedené byl návrh shledán zjevně neopodstatněným a dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru