Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1676/13 #1Usnesení ÚS ze dne 09.01.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Znojmo
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/stížnost proti již neexistujícímu rozhodnutí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.1676.13.1
Datum podání23.05.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1676/13 ze dne 9. 1. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti J. S., zastoupeného Mgr. Hubertem Müllerem, advokátem, AK se sídlem Velká Michalská 194/8, 669 02 Znojmo, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 12. 2012 sp. zn. 5 To 318/2012 a usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. 5. 2012 č. j. 1 T 570/2004-718, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů, jimiž byl zamítnut jeho návrh na povolení obnovy řízení v jeho trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 1 T 570/2004.

Z ústavní stížnosti a připojených napadených rozhodnutí vyplynulo, že stěžovatel byl rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě uznán vinným trestným činem loupeže, kterého se společně s T. Č. dopustil na poštovní doručovatelce L. K. Za to byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let s podmíněně odloženým výkonem na zkušební dobu pěti let. Poté, co byl rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě pravomocně uznán vinným trestným činem loupeže jiný pachatel, který se k činu doznal, stěžovatel navrhl obnovu řízení v jeho trestní věci. Okresní soud ve Znojmě jeho návrhu nevyhověl, neboť usoudil, že přepadení se mohly účastnit dvě dvojice pachatelů. Krajský soud v Brně se se závěry Okresního soudu ve Znojmě ztotožnil a stížnost stěžovatele zamítl.

Ústavní soud zjistil úřední činností, že ministryně spravedlnosti podala proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 12. 2012 sp. zn. 5 To 318/2012 stížnost pro porušení zákona ve prospěch stěžovatele. Nejvyšší soud stížnost projednal a vyhověl jí; rozsudkem ze dne 19. 11. 2013 č. j. 4 Tz 48/2013-56 rozhodl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. 12. 2012 sp. zn. 5 To 318/2012 a v řízení předcházejícím byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1, § 148 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 5, 6, 12 tr. ř. v neprospěch obviněného J. S., napadené usnesení zrušil a zrušil i usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. 5. 2012 č. j. 1 T 570/2004-718, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a přikázal Okresnímu soudu ve Znojmě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Bližší obsah odůvodnění pravomocného rozsudku Nejvyššího soudu netřeba podrobněji rekapitulovat, neboť je účastníkům řízení znám.

Za situace, kdy ústavní stížností napadená usnesení Okresního soudu ve Znojmě a Krajského soudu v Brně byla zrušena, tato právně neexistují a nemohou být předmětem ústavního přezkumu. Ústavní soud tedy ústavní stížnost směřující proti neexistujícím rozhodnutím posoudil jako nepřípustnou (§ 75 odst. 1 per analog. zákona o Ústavním soudu) a podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu ji odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

Milada Tomková

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru