Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1668/11 #1Usnesení ÚS ze dne 27.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/stížnost proti kasačnímu rozhodnutí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1668.11.1
Datum podání06.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 221 odst.1 písm.a


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1668/11 ze dne 27. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele E. V., zastoupeného Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem v Děčíně 1, Masarykovo nám. 193/20, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 17. 2. 2011 č. j. 73 Co 575/2010-288, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností stěžovatel navrhl zrušení shora uvedeného rozhodnutí, údajně neslučitelného s principem právní jistoty, s právem na spravedlivý proces a s právem na ochranu vlastnického práva. Soudce zpravodaj se v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nejprve zabýval otázkou přípustnosti ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že jde o návrh nepřípustný.

Z ústavní stížnosti a přiložených listin vyplývá, že shora označeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 30. 8. 2010 č. j. 17 C 316/2008-249, ve spojení s opravným usnesením ze dne 8. října 2010 č. j. 17 C 316/2008-255, a věc byla vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod, je její subsidiarita. Musí tedy nastat situace, kdy se stěžovatel již nemůže domáhat ochrany svých základních práv a svobod jiným zákonným způsobem. Zásadně nepřípustné jsou proto ústavní stížnosti proti kasačnímu rozhodnutí, tj. rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí nižšího soudu zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Právě taková situace nastala v případě stěžovatele, neboť shora označeným usnesením krajského soudu bylo zrušeno předcházející rozhodnutí okresního soudu a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení. V tomto dalším řízení bude moci stěžovatel uplatnit všechny přípustné procesní prostředky na ochranu svých práv.

Z tohoto důvodu je třeba ústavní stížnost označit, v duchu konstantní judikatury Ústavního soudu, za "předčasný" návrh. Teprve pokud by "konečné" rozhodnutí ve věci samé dle jeho názoru porušovalo základní ústavně zaručená práva či svobody stěžovatele, otevře se mu prostor pro eventuální nápravu prostřednictvím ústavní stížnosti.

S ohledem na výše uvedené soudce zpravodaj předložený návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako předčasný, a tudíž nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru