Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 164/04Usnesení ÚS ze dne 03.05.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.164.04
Datum podání17.03.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 164/04 ze dne 3. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele P. B. mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 16. března 2004 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 17. března 2004. Předmětný návrh směřoval proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně sp. zn. 1 T 24/2000, Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 To 16/2003, a Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 691/2003.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 30 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že k němu nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 31. března 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 30. dubna 2004.

Dne 20. dubna 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, ve kterém navrhovatel uvádí, že v řízení o ústavní stížnosti jej bude zastupovat advokát Mgr. D. M. k tomuto podání ovšem nebyla přiložena příslušná plná moc. Tento advokát však Ústavnímu soudu sdělil, že sice byl podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, určen Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb P. B., nicméně po rozhovoru s ním mu navrhovatel sdělil, že na poskytnutí jeho právních služeb netrvá. Mgr. D. M. tedy dle svého vyjádření nebyl zmocněn navrhovatelem k podání ústavní stížnosti a nezastupuje jej ani v jiné právní věci.

Další podání navrhovatele ze dne 22. dubna 2004, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 27. dubna 2004, je obsahově doplněním prvotního podání ze dne 16. března 2004 a je zatíženo stejnými vadami.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru