Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 16/17 #1Usnesení ÚS ze dne 28.02.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.16.17.1
Datum podání02.01.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 16/17 ze dne 28. 2. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Valentýna Plzáka, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2016 sp. zn. 8 As 175/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 2. 1. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 19. 1. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 3. 2. 2017.

Přípisem Ústavnímu soudu doručeným dne 3. 2. 2017 stěžovatel požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu alespoň o 15 dnů. K žádosti stěžovatele Ústavní soud stěžovateli lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužil do 27. 2. 2017. Vyrozumění o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu bylo stěžovateli doručeno dne 16. 2. 2017.

Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě, resp. do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Radovan Suchánek v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru