Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1537/08 #1Usnesení ÚS ze dne 12.08.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha-západ
SOUD - KS Praha
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.1537.08.1
Datum podání20.06.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1537/08 ze dne 12. 8. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele E. V., zastoupeného Mgr. Tomášem Pelikánem, advokátem v Praze 1, Tyršův dům, Újezd 450/40, proti rozsudku Okresního soudu Praha-západ ze dne 23. 8. 2007 č. j. 6 C 1029/2002-89 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2008 č. j. 22 Co 710/2007-104, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 18. 6. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení dvou výše uvedených rozsudků obecných soudů. Stěžovatel uvedl, že byla porušena jeho práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda podaná ústavní stížnost splňuje všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"), přičemž dospěl k závěru, že se jedná o návrh nepřípustný.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, avšak z opatrnosti podává též ústavní stížnost pro případ, bylo-li by jeho dovolání z jakéhokoliv důvodu odmítnuto.

Ústavní soud dne 30. 7. 2008 dotazem u Okresního soudu Praha-západ zjistil, že stěžovatel podal dne 20. 6. 2008 dovolání z důvodu zásadního právního významu rozsudku odvolacího soudu [tj. dle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu]; spis se dosud nachází u okresního soudu.

Ze stěžovatelem předložené kopie rozsudku odvolacího soudu Ústavní soud zjistil, že stěžovatel byl poučen, že proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné dovolání, ledaže by dovolací soud dospěl k závěru, že rozsudek odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [tedy že lze podat dovolání pouze dle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, přičemž bude na posouzení Nejvyššího soudu, zda dovolání bude přípustným, tj. zda Nejvyšší soud shledá zásadní právní význam napadeného rozsudku].

Podle § 75 odst. 1 ZÚS je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 ZÚS); to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 ZÚS).

Dle § 72 odst. 4 ZÚS byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku.

Z interpretace výše uvedených ustanovení ZÚS vyplývá následující. U mimořádného opravného prostředku (kterým je i dovolání), který může orgán, jenž o něm rozhoduje, odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení a v době jeho podání tedy není zřejmé, zda je či není přípustný, zákon netrvá na tom, aby stěžovatel takový opravný prostředek uplatnil před podáním ústavní stížnosti. Na straně druhé však takový mimořádný opravný prostředek lze uplatnit, aniž by tím byla ohrožena možnost posléze podat ústavní stížnost, neboť jestliže orgán odmítne takový opravný prostředek z důvodů závisejících na jeho uvážení, zůstává stěžovateli otevřena lhůta pro podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 4 ZÚS). Podmínkou je pouze to, aby stěžovatel předchozí mimořádný opravný prostředek uplatnil řádně, aby nedošlo k jeho odmítnutí z jiného důvodu (např. pro opožděnost).

Jak bylo výše uvedeno, stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností také dovolání a probíhají tak paralelně dvě soudní řízení, ve kterých se může domáhat svých práv. S ohledem na zásadu subsidiarity ústavní stížnosti k ostatním procesním prostředkům (§ 75 odst. 1 ZÚS), jakož i vzhledem k zásadě minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci, proto Ústavní soud rozhodl tak, že ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. e) ZÚS odmítl pro nepřípustnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru