Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 149/20 #1Usnesení ÚS ze dne 03.03.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.149.20.1
Datum podání14.01.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 149/20 ze dne 3. 3. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. K. M., zastoupeného Pavlem Uhlem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2019, č. j. 19 Co 335/2019-772, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a nezletilého M. F., jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Vedlejšímu účastníkovi, nezletilému M. F., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedené před Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 149/20 jmenuje opatrovníkem Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, Brno.

Odůvodnění:

1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující i ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] brojí stěžovatel proti v záhlaví citovanému rozsudku Městského soudu v Praze, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základních práv a ústavních principů zaručených v čl. 3 odst. 1, odst. 2, čl. 10 odst. 1, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

2. Z ústavní stížnosti a z napadeného rozhodnutí se podává, že v řízení o úpravě poměrů, styku a určení místa obvyklého bydliště stěžovatelova syna, nezletilého M. F., jehož matkou je K. F., rozhodl k návrhu stěžovatele Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud") rozsudkem ze dne 27. 7. 2019, č. j. 16 Nc 1/2018-606, tak, že nezletilého svěřil do střídavé péče obou rodičů, upravil režim styku rodičů s nezletilým o vánočních svátcích a stanovil výši výživného. Obvodní soud dále určil, že místem obvyklého bydliště nezletilého je Česká republika, hlavní město Praha.

3. K odvolání stěžovatele i matky nezletilého ve věci rozhodoval Městský soud v Praze (dále jen "městský soud"), který ústavní stížností napadeným rozsudkem rozhodnutí soudu I. stupně změnil, přičemž nezletilého svěřil do výchovy matce a současně upravil jeho styk se stěžovatelem. Odvolací soud dále snížil výši výživného stěžovatele a určil, že obvyklým bydlištěm nezletilého je Spolková republika Německo, K.

4. Podle ustanovení § 469 odst. 1 věty první zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, jenž se pro řízení před Ústavním soudem použije přiměřeně (srov. ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu), platí, že v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé je dítě zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje.

5. Podaná ústavní stížnost napadá závěry městského soudu dotýkající se konkrétních zájmů nezletilého (jeho výchovy a určení místa jeho bydliště), který má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Proto Ústavní soud postupoval podle § 943 občanského zákoníku a § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních a nezletilému vedlejšímu účastníkovi jmenoval pro řízení o ústavní stížnosti podané jeho otcem opatrovníka. S ohledem na okolnosti daného případu se vhodným opatrovníkem jeví Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jehož úkolem je ochrana práv a zájmů a dětí. Ústavní soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2020

Jiří Zemánek v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru