Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 147/11 #1Usnesení ÚS ze dne 17.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Olomouc
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.147.11.1
Datum podání14.01.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 147/11 ze dne 17. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 17. února 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti A) Ing. V. M., a B) Ing. L. S., oba zastoupeni Zdeňkem Machálkem, advokátem se sídlem Růžová 1254, 686 01 Uherské Hradiště, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 5 Cmo 356/2010-157 ze dne 30. 11. 2010 a proti rozsudku Krajského obchodního soudu v Brně č. j. 21 Cm 588/93-85 ze dne 4. 12. 1998, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 147/11 a ve věci ústavní stížnosti M. T., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem Anenská 8, 602 00 Brno, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 5 Cmo 356/2010-157 ze dne 30. 11. 2010, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 274/11, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. III. ÚS 147/11 a sp. zn. III. ÚS 274/11 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 147/11.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 14. ledna 2011, dosud vedenou pod sp. zn. III. ÚS 147/11, se stěžovatelé Ing. V. M. a Ing. L. S. s odvoláním se na porušení článku 90 Ústavy České republiky a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), domáhají zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. listopadu 2010 č. j. 5 Cmo 356/2010-157 a rozsudku Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4. prosince 1998 č. j. 21 Cm 588/93-85.

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 27. ledna 2011, dosud vedenou pod sp. zn. III. ÚS 274/11, se stěžovatel M. T. domáhá zrušení výroku pod bodem II usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. listopadu 2010 č. j. 5 Cmo 356/2010-157, a to pro porušení článku 36 odst. 1 Listiny a článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vzhledem k tomu, že obě označené věci, v nichž stěžovatelé podali návrhy na zahájení řízení o ústavní stížnosti, směřují proti témuž rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, a obě věci se tedy týkají týchž účastníků a skutkově spolu souvisejí, bylo z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení před Ústavním soudem rozhodnuto podle ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, o jejich spojení ke společnému řízení. Obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 147/11.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. února 2011

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru