Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 147/03Usnesení ÚS ze dne 23.10.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstříkTrestný čin
důkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.147.03
Datum podání24.03.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 152, § 3

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 39


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 147/03 ze dne 23. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 147/03

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. B., zastoupeného JUDr. I. J., advokátkou, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. září 2002, sp. zn. 3 Tdo 665/2002, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2002, sp. zn. 8 To 26/2002, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. září 2001, sp. zn. 4 T 29/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 21. 3. 2003, jež byla k poštovní přepravě podána, jak bylo zjištěno z podacího razítka pošty, rovněž dne 21. 3. 2003, napadl stěžovatel rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. 9. 2001, sp. zn. 4 T 29/2000, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2002, sp. zn. 8 To 26/2002, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 3 Tdo 665/2002, a tvrdil, že obecné soudy porušily ustanovení čl. 39 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud se nejdříve zabýval tím, zda jsou dány předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, doručeno.

Ústavnísoud požádal Obvodní soud pro Prahu 10 o sdělení, kdy bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 3 Tdo 665/2002, jakožto rozhodnutí o posledním opravném prostředku (viz sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb.) stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci doručeno. Dle vyjádření jmenovaného soudu ze dne 23. 4. 2003 bylo předmětné usnesení doručeno obhájci stěžovatele (Mgr. F. Š.) dne 12. 11. 2002 a stěžovateli dne 20. 1. 2003. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uplynula dnem 20. 3. 2003. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla dodržena a ústavní stížnost byla podána (i vypracována) opožděně.

Ústavnímusoudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. října 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru