Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1460/19 #1Usnesení ÚS ze dne 18.06.2019

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2019:3.US.1460.19.1
Datum podání02.05.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1460/19 ze dne 18. 6. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Vasyla Namniaka, zastoupeného Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. února 2019 č. j. 10 Azs 24/2019-24, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 5. 2019 domáhá zrušení v záhlaví napadeného usnesení. Z úřední činnosti Ústavní soud zjistil, že napadeným usnesením Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatele o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná [§ 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s.") ve spojení s § 35 odst. 9 s. ř. s.]. Současně Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení doložil splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (zastoupení advokátem) a poučil ho o právních následcích nesplnění této výzvy. Usnesení ze dne 20. 2. 2019 bylo stěžovateli doručeno dne 1. 3. 2019; lhůta pro předložení plné moci advokáta uplynula dne 15. 3. 2019. Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později povinnost dle § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil, Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 21. 3. 2019 č. j. 10 Azs 24/2019 - 27 kasační stížnost odmítnul.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl právní zástupce stěžovatele vyzván dne 14. 5. 2019 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména v nepředložení plné moci advokáta k zastupování před Ústavním soudem, odůvodnění ústavní stížnosti a nedoložení napadených rozhodnutí. Pro odstranění vad návrhu byla právnímu zástupci stěžovatele stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení výzvy. Právní zástupce stěžovatele byl současně poučen, že podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Výzva k odstranění vad návrhu byla doručena právnímu zástupci stěžovatele dne 14. 5. 2019.

3. Po telefonické dohodě se zástupcem stěžovatele dne 3. 6. 2019 byla lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena do dne 10. 6. 2019. Vyrozumění o prodloužení lhůty bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 4. 6. 2019.

4. Vzhledem k tomu, že právní zástupce stěžovatele ani v soudem prodloužené lhůtě vady podání neodstranil, ani na výzvu soudu nijak nereagoval, jsou podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu splněny, neboť lhůta k odstranění vad i po jejím prodloužení uplynula marně a po více než šesti týdnech od podání ústavní stížnosti nebyla předložena plná moc k zastoupení ani avízované odůvodnění ústavní stížnosti či kopie napadeného rozhodnutí. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2019

Jiří Zemánek v. r.

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

Monika Zbořilová

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru