Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1450/08 #1Usnesení ÚS ze dne 24.09.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.1450.08.1
Datum podání11.06.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1450/08 ze dne 24. 9. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. Z., zastoupeného Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 630/57, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2008, č. j. 11 Co 359/2007-29, a usneseni Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20. 7. 2007, č.j. 64 Nc 15292/2007-16, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu faxem a e-mailem dne 11. 6. 2008 a doplněné předložením originálu stížnosti podaným osobně dne 13. 6. 2008, stěžovatel navrhl, aby pro porušení čl. 27 odst. 1 až 3, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 2, 3 a 4 Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva se odborově organizovat (Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87) byla zrušena v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v jeho exekuční věci.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 64 Nc 15292/2007, resp. doručenky založené u č.l. 32, se podává, že v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu bylo stěžovateli doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a dne 9. 4. 2008 v jeho provozovně uloženo. Stěžovatel si zásilku vyzvedl osobně dne 11. 4. 2008.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

V dané věci bylo zmiňované rozhodnutí doručeno stěžovateli dne 11. 4. 2008 (§ 50b odst. 1, § 57 odst. 2 o. s. ř.), a dnem následujícím počala běžet výše uvedená lhůta 60 dnů; posledním dnem lhůty pak byl den 10. 6. 2008. Byla-li ústavní stížnost podána až 11. 6. 2008, stalo se tak po jejím uplynutí. Připomíná se, že zmeškání této lhůty podle konstantní judikatury Ústavního soudu nelze prominout.

Jelikož ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutím, jímž obecné soudy nepřipustily v exekučním řízení zastoupení stěžovatele (oprávněného) "Nezávislou odborovou komisí, odborovou organizací, se sídlem v Praze 5 - Radotíně, Šárovo kolo 2/981", nelze odvozovat běh lhůty od doručení "nepřipuštěnému" zástupci, neboť v tomto dílčím stadiu řízení má ve vztahu k "zastoupenému" procesní postavení samostatné. Ostatně i kdyby tomu mohlo být jinak, výsledek by byl týž; z doručenky zásilky (obsahující usnesení odvolacího soudu) adresované Nezávislé odborové komisi se podává, že postupem podle § 50b odst. 1, § 47 odst. 3 o.s.ř. byla zásilka doručena dne 11. 4. 2008 rovněž (srov. § 50c odst. 4 o. s. ř.).

V důsledku řečeného nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2008

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru