Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1440/11 #1Usnesení ÚS ze dne 31.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánVĚZEŇSKÁ SLUŽBA - Věznice Opava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříktrest/výkon
Přestupek
správní rozhodnutí
Trest odnětí svobody
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1440.11.1
Datum podání18.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

169/1999 Sb., § 28 odst.1, § 46 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1440/11 ze dne 31. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. srpna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatelky G. M. G., zastoupené Mgr. Filipem Ehrenbergerem, advokátem se sídlem Praha 4, Nechvílova 1837, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Věznice Opava o kázeňském přestupku ze dne 21. 3. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označeného rozhodnutí s tím, že se ve výkonu trestu ve Věznici Opava žádného přestupku nedopustila. Uvedla, že jí nebyl předán řádně dopis, jehož převzetí potvrdila již ve 12,40 hodin, u vychovatele Mgr. S. jí však nebyl vydán ani ve 13,15 hodin s tím, že jeho obsah nebyl dosud zkontrolován, nebylo jí ani umožněno za takové situace změnit dobu převzetí písemnosti. Ohledně jejího jednání se jmenovaným, označeného jako přestupek, nebylo provedeno dokazování a jak vychovatel Mgr. S. tak přítomná Mgr. J., jako svědek uvedená v záznamu o kázeňském přestupku, jsou, dle jejího přesvědčení, proti ní silně zaujati, a to proto, že s nimi opakovaně přišla do konfliktu v souvislosti s korespondencí a telefonáty již v minulosti, přičemž její stížnost na ně byla státním zástupcem uznána důvodnou. Proto se postupem speciálního pedagoga Věznice Opava při rozhodování o přestupku, konkrétně o jednání, které bylo v rozporu s § 28 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., cítí dotčena v právu na spravedlivý proces, jak je zaručeno čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu záznamu o kázeňském přestupku odsouzené ze dne 1. 3. 2011 bylo zjištěno, že v uvedené listině je popsáno nevhodné chování stěžovatelky při jednání s vychovatelem Mgr. I. S., při němž tato, jako odsouzená, požadovala vydání dopisu, který jmenovaný dosud nezkontroloval. Nevhodnost jednání stěžovatelky, které bylo tak v rozporu s § 28 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., potvrdila také přítomná Mgr. J. a na základě uvedeného záznamu bylo chování odsouzené řešeno jako kázeňský přestupek výchovným pohovorem bez uložení kázeňského trestu.

Na základě výše uvedeného zásah do práva, kterého se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl, když je nutno poukázat i na to, že její ústavní stížnost směřuje proti "neudělení kázeňského trestu". Takové rozhodnutí v žádném případě nebylo ani způsobilé do tvrzených práv zasáhnout. Závěrem lze dodat, že údaj stěžovatelky o jejích oprávněných stížnostech na postup pracovníků věznice při doručování poštovních zásilek (dle obsahu jí předložených listin) neodpovídá zcela skutečnosti. Z dopisu Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 4. 10. 2010 např. vyplývá, že její stížnost na porušování pravidel při doručování korespondence od údajného advokáta Mgr. T. L. byla shledána nedůvodnou, když nejen že o vztahu odsouzené k němu nebyl předložen důkaz, ale jmenovaný nebyl zjištěn ani v seznamu advokátů - z obsahu záznamu na obálce o doporučené zásilce bylo zjištěno, že Ing. T. L. působí jako tlumočník a překladatel.

Pro výše uvedené byl proto návrh stěžovatelky jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2011

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru