Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 144/99Usnesení ÚS ze dne 17.06.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkcelní záruka
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.144.99
Datum podání18.03.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

13/1993 Sb., § 256 písm.a

92/1993 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 144/99 ze dne 17. 6. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 144/99

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti, účastníků dne 17. června 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti firmy O. B. H., a. s., zastoupené JUDr. B. D., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. ledna 1999, sp. zn. 10 Ca 351/98, a rozhodnutím Celního ředitelství České Budějovice ze dne 31. července 1998, č. j. 2148/518-01/98-16, č. j. 2148/518-01/98-31, č. j. 2148/518-01/98-32, č. j. 2148/518-01/98-30, č. j. 2148/518-01/98-29, č. j. 2148/518-01/98-28, č. j. 2148/518-01/98-27, č. j. 2148/518-01/98-26, č. j. 2148/518-01/98-25, č. j. 2148/518-01/98-34, č. j. 2148/518-01/98-33, č. j. 2148/518-01/98-35, č. j. 2148/518-01/98-14, č. j. 2148/518-01/98-13, č. j. 2148/518-01/98-12, a Celního úřadu Písek ze dne 20. května 1998, č. j. 1217/98, ze dne 28. května 1998, č. j. 1259/98, č. j. 1260/98, č. j. 1258/98, č. j. 1257/98, č. j. 1256/98, č. j. 1255/98, ze dne 20. května 1998, č. j. 1228/98, č. j. 1227/98, ze dne 28. května 1998 č. j. 1262/98, č. j. 1261/98, č. j. 1265/98, a ze dne 14. května 1998, č. j. 1176/98, č. j. 1175/98 a č. j. 1174/98, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 17. března 1999, se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. ledna 1999, sp. zn. 10 Ca 351/98, spolu se všemi označenými rozhodnutími Celního ředitelství České Budějovice a Celního úřadu Písek, která byla předmětem žaloby, zamítnuté krajským soudem. Vyslovila přesvědčení, že postup orgánů veřejné moci při výkladu § 256 celního zákona a uložení povinnosti k zaplacení celního dluhu, přesahujícího částku tzv. globální záruky, je v rozporu s čl. 2, odst. 3, čl. 4 odst. 1 a s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

Z obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 351/98 a rozsudku č. j. 10 Ca 351/98-28, ze dne 6. ledna 1999, nebyl shledán zásah do práv stěžovatelky, kterých se v návrhu dovolává. Označený soud se v odůvodnění rozsudku vypořádal se všemi námitkami navrhovatelky, směřujícími proti rozhodnutím celních úřadů, a vyčerpávajícím způsobem vyložil pojem "globální zajištění celního dluhu", zakotvený v § 256 celního zákona, ve znění před novelou, provedenou zákonem č. 113/1997 Sb., jakož i § 256 písm. a) celního zákona, ve znění po uvedené novele, a to i se zřetelem na vyhlášku č. 92/1993 Sb., ve znění platném ke dni vystavení předmětné globální záruky (26. 6. 1996), i na vyhlášku č. 135/1998 Sb.

S ohledem na uvedená zjištění byl návrh v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně neopodstatněný odmítnut.

Pokud jde o návrh, směřující proti rozhodnutím celních orgánů, je třeba uvést, že jde

o stížnost nepřípustnou [§ 75 odst. 1, § 72 odst. 2 a 4, § 43 odst. l písm. e) citovaného zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. června 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru