Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1430/11 #1Usnesení ÚS ze dne 11.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Hradec Králové
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - Hradec Králové
JINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Okresní správa sociálního zabezpečení - Jičín
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1430.11.1
Datum podání17.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 241/1

zákon; 150/2002 Sb.; soudní řád správní ; § 105/2

zákon; 182/1993 Sb.; o Ústavním soudu ; § 30/1

zákon; 549/1991 Sb.; o soudních poplatcích ; § 2/2/b, § 2/5


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1430/11 ze dne 11. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. srpna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci návrhu navrhovatele Ing. J. H., bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2011 č. j. 6 Ads 134/2010-96, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. února 2010 č. j. 30 Ad 2/2010-53, proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, pracoviště Hradec Králové ze dne 9. ledna 2008 č. j. 3408-6311-9.1.2008-71431-28/07-BX a proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín ze dne 22. října 2007 č. j. 28001/100-6311-22.10.2007-18802-03-07-PPD-FJ, spojeného s návrhem na zrušení ustanovení právních předpisů upravujících povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační stížnosti a ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 17. května 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým se navrhovatel domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2011 č. j. 6 Ads 134/2010-96, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. února 2010 č. j. 30 Ad 2/2010-53, rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, pracoviště Hradec Králové ze dne 9. ledna 2008 č. j. 3408-6311-9.1.2008-71431-28/07-BX a rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín ze dne 22. října 2007 č. j. 28001/100-6311-22.10.2007-18802-03-07-PPD-FJ.

Ve svém podání se stěžovatel dále domáhal toho, aby Ústavní soud z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační stížnosti a ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky.

II.

Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

V předmětné věci stěžovatel při podání ústavní stížnosti nebyl a ani nyní není zastoupen advokátem.

Z mnoha předchozích řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel vedl, je přitom již dostatečně poučen, jaké náležitosti zákon pro podání řádné ústavní stížnosti vyžaduje. Součástí poučení byl pravidelně i návod, jak postupovat při odstraňování vad ústavní stížnosti včetně popisu, jak postupovat v případě, že stěžovatel nemá prostředky na zaplacení nákladů spojených s právním zastoupením, včetně upozornění, že Ústavní soud právní zastoupení nezajišťuje. Bylo proto v jeho vlastním zájmu, aby vady odstranil před podáním ústavní stížnosti.

Ústavní soud pouze pro úplnost dodává, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve zcela identických případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se s ústavní stížností nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem a v zákonné lhůtě, pak se jeví setrvání na požadavku poučení dalšího, pro konkrétní řízení, neefektivním a formalistickým.

Společně s ústavní stížností podal navrhovatel návrh na zrušení ustanovení právních předpisů upravujících povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační stížnosti a ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky. Z ust. § 74 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že návrh na zrušení zákona či jiného právního předpisu má akcesorickou povahu, protože jej lze podat pouze spolu s ústavní stížností proti rozhodnutí orgánu veřejné moci, vydanému na základě aplikace napadeného právního předpisu či jeho části a tento návrh "sdílí osud" ústavní stížnosti. Byla-li ústavní stížnost odmítnuta, musí se toto rozhodnutí promítnout i do návrhu, vzneseného ve smyslu ust. § 74 zákona o Ústavním soudu. Je-li totiž samotná ústavní stížnost věcného projednání neschopná, odpadá tím současně i základní podmínka možného projednání návrhu na zrušení zákona (viz shodně usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 101/95).

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud shledal v posuzované věci důvody pro přiměřenou aplikaci podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost odmítl.

Návrh na zrušení výše uvedených ustanovení právních předpisů Ústavní soud odmítl podle ust. § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2011

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru