Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1429/15 #1Usnesení ÚS ze dne 31.07.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Praha
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - Středočeský
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.1429.15.1
Datum podání14.05.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1429/15 ze dne 31. 7. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu navrhovatele Bohuslava Veselého, směřujícího proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2015 č. j. 1 As 147/2014-35, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014 č. j. 45 A 45/2014-28, rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 26. 5. 2014 č. j. 075134/2014/KUSK-DOP/Lac a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. 6. 2014 "č. j. 085613/2014/KUSK, sp. zn. SZ_077110/2014/KUSK-REG/Pe" takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 14. 5. 2015 se navrhovatel obrátil na Ústavní soud s návrhem označeným jako ústavní stížnost a současně požádal o ustanovení právního zástupce.

Podání navrhovatele nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou dne 5. 6. 2015, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů, bude jeho návrh odmítnut.

K žádosti doručené Ústavnímu soudu dne 11. 6. 2015 byla navrhovateli stanovena nová lhůta k odstranění vad návrhu, a to 15 dnů od doručení vyrozumění (doručeno 29. 6. 2015); konec této další (prodloužené) lhůty připadl na 14. 7. 2015.

Dne 7. 7. 2015 byla Ústavnímu soudu doručena další žádost navrhovatele o prodloužení lhůty; ačkoliv i této žádosti bylo zčásti vyhověno fakticky neodmítnutím návrhu po uplynutí stanovené lhůty, navrhovatel přesto dříve vytknuté vady podání neodstranil a neučinil tak ani do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2015

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru