Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1407/13 #2Usnesení ÚS ze dne 14.08.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Pardubice
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:3.US.1407.13.2
Datum podání02.05.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1407/13 ze dne 14. 8. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti stěžovatele E. R., t. č. Věznice Jiřice, proti rozhodnutím Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 3 T 135/2011 a 3 T 1/2012, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označená rozhodnutí obecného soudu, neboť míní, že jimi byla dotčena jeho ústavně zaručená základní práva a svobody.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 15. 5. 2013, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, resp. jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Ve stanovené lhůtě stěžovatel Ústavnímu soudu oznámil, že rozhodnutím České advokátní komory ze dne 16. 5. 2013 č. j. 1312/13 mu byl k právnímu zastupování v předmětném řízení určen JUDr. Jan Havel, advokát se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 457/117.

Na základě opakovaných žádostí stěžovatele a jmenovaného advokáta Ústavní soud lhůtu k doplnění ústavní stížnosti prodloužil do dne 15. 7. 2013 a posléze do 31. 7. 2013.

V této lhůtě ani později však stěžovatel dříve vytknuté vady návrhu neodstranil. Nestalo se tak ani podáním doručeným Ústavnímu soudu, jímž dne 30. 7. 2013 zmiňovaný advokát oznámil, že návrh bere zpět; k uvedenému podání nebyla přiložena plná moc splňující náležitosti podle § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, přičemž následným přípisem (došlým Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2013) výše konkretizovaný advokát sdělil, že plná moc mu stěžovatelem udělena nebyla a ani "udělena nebude".

Rozhodnutí o určení advokáta Českou advokátní komorou však pro řízení o ústavní stížnosti právní vztah zastoupení nezakládá, nýbrž stanovuje advokátovi jen kontraktační povinnost smlouvu o zastoupení (jejímž dokladem pro třetí osoby je plná moc) uzavřít, jestliže nejsou dány zákonné důvody odmítnutí poskytnutí právních služeb (srov. Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V.: Zákon o Ústavním soudu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 137).

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti snesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2013

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru