Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 139/06Usnesení ÚS ze dne 19.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.139.06
Datum podání23.01.2006
Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 139/06 ze dne 19. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 139/06

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele A. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17. 1. 2006, označeným jako "přidělení zástupců pro podání ústavních stížností a osvobození od soudních poplatků", se obrátil navrhovatel na Ústavní soud jako na poslední instanci před podáním žaloby na Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva. Uvedl, že je schopen prokázat, že došlo k závažnému porušení jeho základních práv ze strany soudů, policie, státního zastupitelství a pracovníků samosprávy. Proto žádal Ústavní soud o přidělení zástupce pro vypracování jednotlivých ústavních stížností a zastupování při jednání u Ústavního soudu.

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"); dále návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení, nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá, a které rozhodnutí napadá (§ 34 zákona o Ústavním soudu). Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 7 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 3. 3. 2006, a současně mu byla k odstranění vytknutých vad stanovena 30denní lhůta.

Navrhovatel ve svém podání, které bylo doručeno Ústavnímusoudu dne 8. 3. 2006, trvá na ustanovení advokáta Ústavním soudem. Ústavní soud ve své odpovědi (č. l. 9) poučil navrhovatele o svých pravomocích podle úst. zák. č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona o Ústavním soudu. K nemožnosti obstarat si právní zastoupení byl navrhovatel poučen o možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru, pobočku Brno, s žádostí o určení advokáta z důvodu nemožnosti obstarat si zastoupení jinak. Současně mu byla prodloužena lhůta k odstranění vad jeho podání do 14. 4. 2006 a výslovně byl upozorněn, že pokud vytknuté vady odstraněny nebudou, bude podání navrhovatele bez dalšího odmítnuto.

Navrhovatel v prodloužené lhůtě vady svého návrhu neodstranil. Ústavnímusoudu proto nezbylo, než takto vadně podaný návrh odmítnout soudcem zpravodajem pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru