Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 134/02Usnesení ÚS ze dne 24.04.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříkDoručování
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.134.02
Datum podání01.03.2002
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

50/1976 Sb., § 61


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 134/02 ze dne 24. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 134/02

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelů 1) E.Š., a 2) P. Š., zastoupených JUDr. E. H., advokátkou, o ústavní stížnosti proti postupu a rozhodnutí Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, odboru výstavby a územního plánování, zemědělství a vodního hospodářství ze dne 17. prosince 2001, č. j. Výst. 2276/01, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé, kteří se cestou ústavní stížnosti domáhali zrušení výše označeného rozhodnutí - stavebního povolení, odůvodnili návrh tím, že se postupem stavebního úřadu cítí dotčeni v právech, jež jsou jim zaručena čl. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 4 Ústavy. Poukázali na průběh stavebního řízení, na způsob, jakým bylo jednáno s osobami dotčenými zamýšlenou stavbou a uvedli, že i když jim nebylo stavební povolení doručeno, podali u příslušného Krajského soudu v Brně správní žalobu, poněvadž jsou přesvědčeni o tom, že s nimi, jako s účastníky označeného stavebního řízení, mělo být jednáno.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, když za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu je nepochybné, že stěžovatelé nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně tvrzených práv poskytuje - jejich ústavní stížnost proti rozhodnutí o takovém prostředku, tj. o správní žalobě podané podle § 247 a násl. obč.soudního řádu, nesměřuje.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru