Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1299/11 #1Usnesení ÚS ze dne 16.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Sokolov
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - KÚ Karlovarského kraje
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkopravný prostředek - řádný
správní žaloba
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1299.11.1
Datum podání04.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí správní

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 79 odst.1, § 82


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1299/11 ze dne 16. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 16. května 2011 ve věci navrhovatele 1) Ing. P. W. a 2) Mgr. D. W., zastoupených JUDr. Petrem Orctem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Na Vyhlídce 53, o ústavní stížnosti proti postupu řízení a rozhodnutím Městského úřadu v Sokolově a Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci č. j. 7349/2010/SUP/VEKO ze dne 20. 1. 2010, č. j. 43082/2010/SUP/VEKO ze dne 21. 4. 2010, č. j. 3182806/2010/SUP/VEKO ze dne 3. 11. 2010, č. j. 20518/2011/SUP/JADU a č. j. 20090/2011/SUP/JADU ze dne 3. 2. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se domáhali vydání nálezu, kterým by Ústavní soud vyslovil, že označené úřady svým postupem a rozhodnutími v předmětných řízeních porušily základní práva stěžovatelů, zakotvená v čl. 2, čl. 4, čl. 11 odst. 1 a 3, jakož i v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, zakázal jim pokračovat v porušováním těchto práv a přikázal jim obnovit stav před vydáním usnesení ze dne 3. 11. 2010 - o přerušení řízení o odstranění stavby.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jeho nepřípustnost [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížnosti bylo zjištěno, že stěžovatelé před jejím podáním nevyčerpali všechny prostředky k ochraně svého práva - nepostupovali v souladu s § 79 až 81 či s § 82 až 87 zákona č. 150/2002 Sb., když v soudním řízení správním neuplatnili právo na ochranu před tvrzeným zásahem správních orgánů v řízení, označeném v podání k Ústavnímu soudu.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut, aniž by bylo nutné se dále zabývat tím, zda při jeho podání byly dodrženy zákonem stanovené lhůty [§ 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. května 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru