Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1279/15 #1Usnesení ÚS ze dne 06.05.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Olomouc
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříklitispendence
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.1279.15.1
Datum podání03.05.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 35 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1279/15 ze dne 6. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 6. května 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. H., t. č. ve Věznici Plzeň - Bory, zastoupeného JUDr. Janem Skřipským, Ph.D., advokátem, se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 21, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2015 č. j. 8 Tdo 1641/2014 - 62, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2014 č. j. 4 To 10/2014-4018 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. listopadu 2013 č. j. 34 T 7/2012-3803, za účasti Nejvyššího soudu České republiky, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ve smyslu článku 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), který byl Ústavnímu soudu doručen dne 3. května 2015, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, jimiž mělo podle jeho názoru dojít k porušení jeho základních práv zakotvených v článku 8 odst. 2 a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), článku 1 Ústavy a článku 11 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Z evidence obdržených podání bylo zjištěno, že Ústavnímu soudu byl dne 7. dubna 2015 doručen návrh téhož stěžovatele v téže věci, tedy napadající totožná rozhodnutí obecných soudů. Na základě tohoto návrhu bylo uvedeného dne před Ústavním soudem zahájeno řízení o ústavní stížnosti podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") vedené pod sp. zn. II. ÚS 1011/15. V uvedeném řízení je stěžovatel zastoupen JUDr. Jaroslavem Ortmanem, CSc., advokátem v Hořovicích, Husovo náměstí 65/2.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

S ohledem na to, že ke dni zahájení řízení v projednávané věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1279/15, tj. ke dni 3. května 2015, již Ústavní soud o téže věci jedná, a to v řízení vedeném pod sp. zn. II. ÚS 1011/15, dospěl Ústavní soud k závěru, že nastala situace předvídaná ustanovením § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. V obou zmiňovaných věcech je stěžovatel zároveň navrhovatelem, a tedy účastníkem řízení.

Jelikož rozhodnutí ve věci samé brání překážka věci dříve zahájené, byl Ústavní soud nucen návrh stěžovatele mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. května 2015

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru