Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1271/08 #1Usnesení ÚS ze dne 18.12.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Uherské Hradiště
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkodpor/proti trestnímu příkazu
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.1271.08.1
Datum podání22.05.2008
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 314g odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1271/08 ze dne 18. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. prosince 2008 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele H. H. B., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem v Brně, Příkop 8, proti postupu Okresního soudu v Uherském Hradišti ve věci vydání trestního příkazu ze dne 25. 4. 2008 sp. zn. 1 T 99/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností stěžovatel brojí proti postupu Okresního soudu v Uherském Hradišti, který vydal trestní příkaz, jímž byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 117 odst. 1 písm. b) trestního zákona a byl odsouzen k trestu vyhoštění z území ČR na dobu pěti let. Proti trestnímu příkazu podal stěžovatel odpor, který byl odmítnut jako opožděný, neboť byl podán po nabytí právní moci trestního příkazu. Stěžovatel tvrdí, že uvedeným postupem obecného soudu bylo porušeno jeho právo dle čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Okresního soudu v Uherském Hradišti (1 T 99/2008) Ústavní soud zjistil následující. Stěžovatel v rozporu s rozhodnutím správního orgánu, kterým mu bylo uloženo správní vyhoštění z území ČR, neopustil území ČR a pobýval na jejím území neoprávněně. Z tohoto důvodu Okresní soud v Uherském Hradišti vydal výše uvedený trestní příkaz, který nabyl právní moci dnem vydání, neboť stěžovatel se práva odporu výslovně vzdal. Teprve později, po právní moci trestního příkazu, podal prostřednictvím svého obhájce odpor. Takto podaný odpor byl soudem odmítnut jako opožděný.

Stěžovatel nesouhlasí s postupem soudu, tvrdí, že se vědomě práva na odpor proti trestnímu příkazu nevzdal a že mu bylo odepřeno právo na obhajobu. V uvedeném postupu stěžovatel spatřuje porušení svého základního práva na spravedlivý proces, práva na obhajobu a práva na veřejné projednání věci.

Podrobný průběh řízení před správními orgány a soudem není třeba podrobněji rekapitulovat, neboť tyto skutečnosti jsou stěžovateli známy.

K žádosti Ústavního soudu se vyjádřil Okresní soud v Uherském Hradišti, který shrnul skutečnosti vyplývající i z vyžádaného spisu vedeného u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 1 T 99/2008. Předsedkyně senátu, Mgr. Hana Kurfiřtová, ve vyjádření uvedla, že stěžovatel pouze hovořil v obecné rovině, že si chce zvolit obhájce, aniž by tuto svou vůli konkretizoval do plné moci učiněné ústně do protokolu a podepsané při výslechu. Vzdal-li se stěžovatel práva odporu, a to i za osoby oprávněné podat odpor v jeho prospěch, soudu nezbylo, vzdal-li se práva odporu i přítomný státní zástupce, zpravomocnit vydaný trestní příkaz a po vyjádření stěžovatele tomuto stanovit lhůtu k vycestování z území ČR. Během výslechu stěžovatel neměl námitky ani připomínky proti tlumočení přítomného tlumočníka a ani neprohlásil, že něčemu nerozumí. Soud tedy neměl důvod pochybovat o vyjádřeních stěžovatele učiněných během výslechu.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná. Ústavní soud neshledal v ústavní stížnosti tvrzená procesní pochybení obecného soudu. Z protokolu učiněného v dané věci vyplývají tytéž skutečnosti, které jsou uvedeny i ve vyjádření Okresního soudu v Uherském Hradišti; stěžovatelově výslechu byl přítomen tlumočník a stěžovatel byl řádně poučen dle příslušných ustanovení trestního řádu, včetně poučení o právu zvolit si obhájce. Stěžovatel během řízení nevyjádřil žádné procesní námitky ani námitky stran tlumočení. S jednotlivými procesními úkony souhlasil a svůj souhlas potvrdil svým podpisem.

Ústavní soud s ohledem na výše uvedené uzavírá, že neshledal existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatele, a tak mu nezbylo, než ústavní stížnost pro její zjevnou neopodstatněnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2008

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru