Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 12/97Usnesení ÚS ze dne 10.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.12.97
Datum podání14.01.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 12/97 ze dne 10. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 12/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti F.B.,

takto:

Návrh se odmítá

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 13. 1. 1997 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 14. 1. 1997. Podaná ústavní stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 31 Ca 18/96-21, 31 Ca 129/96-22, ze dne 12. 11. 1996, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v S., čj. PÚ 84/91, 1977/95, ze dne 26. 1. 1995 a čj. 2642/96, ze dne 15. 5. 1996.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel dne 22. 1. 1997 vyzván ve smyslu ust. § 41 písm. b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na.15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 31. 1. 1997.

K žádosti navrhovatele ze dne 18. 2. 1997 o prodloužení

lhůty k odstranění vad návrhu proto, že se mu nepodařilo zajistit právní zastoupení, prodloužil Ústavní soud lhůtu k odstranění vad o 15 dnů a současně doporučil navrhovateli, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o pomoc při zajištění právního zastoupení. Na základě žádosti právního zástupce navrhovatele, který převzal zastoupení na základě dohody o plné moci ze dne 11. 3. 1997, prodloužil Ústavní soud znovu lhůtu k odstranění vad, a to do 31. 3. 1997.

Ve stanovené lhůtě navrhovatel vady návrhu neodstranil, naopak dopisem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 2. 4. 1997, znovu žádal o prodloužení lhůty k odstranění vad s tím, že jeho právní zástupce vypověděl plnou moc.

Ústavní soud prozkoumal žádost navrhovatele a konstatoval, že celkově byla lhůta k odstranění vad stanovena v délce zcela mimořádné (2 měsíce), a dále neshledal důvody pro další prodloužení této lhůty.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti pak Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. června 1997

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru