Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1147/11 #1Usnesení ÚS ze dne 30.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Nový Jičín
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkOdvolání
opravný prostředek - řádný
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1147.11.1
Datum podání18.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 201


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1147/11 ze dne 30. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 30. června 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelky V. K., zastoupené Mgr. Blankou Studenou, advokátkou se sídlem Sokolská třída 451/11, 702 00 Moravská Ostrava, o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 8. března 2011 č. j. 13 C 167/2010-174, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností navrhovatelka napadla v záhlaví označené rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně a tvrdila, že jím došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv, zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný (nestanoví-li citovaný zákon jinak).

Dle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Z pohledu splnění formální podmínky přípustnosti (věcného projednání) návrhu, tj. subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 cit. zákona) je třeba konstatovat, že navrhovatelka měla před podáním ústavní stížnosti - v souladu s poučením, jehož se jí v návrhem napadeném rozhodnutí dostalo - možnost domáhat se ochrany svého práva (nejprve) podáním odvolání.

Navrhovatelka tak (řádně poučena - jak patrno z obsahu návrhu - i advokátkou, jež byla k jejímu zastupování v řízení před Ústavním soudem určena Českou advokátní komorou) nedostála požadavku vyjádřenému v ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž podmínky obsažené v § 75 odst. 2 písm. a), b) citovaného zákona potom evidentně naplněny nebyly.

Proto byla ústavní stížnost (ve shodě se zákonným příkazem) podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona jako nepřípustná, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru