Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1134/10 #1Usnesení ÚS ze dne 18.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.1134.10.1
Datum podání19.04.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1134/10 ze dne 18. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 18. května 2010 ve věci 1) N. Ch., 2) V. Ch. a 3) PaeDr. J. K., zastoupených Mgr. Mariánem Šťastným, advokátem se sídlem v Olomouci, Krapkova 38, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 28. 1. 2010 č. j. 40 Co 977/2009-238 a ze dne 29. 4. 2009 č. j. 40 Co 293/2009-127, usnesení soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky ze dne 10. 8. 2009 č. j. 77 Ex 1853/06-138 a ze dne 20. 12. 2008 č. j. 77 Ex 1853/06-94, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se domáhali zrušení výše citovaných usnesení s poukazem na své přesvědčení, že jimi byla porušena práva zakotvená v Ústavě a v Listině základních práv a svobod. Současně navrhli, aby byla odložena vykonatelnost všech napadených rozhodnutí.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným a je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. b) a c) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 28. 1. 2010 č. j. 40 Co 977/2009-238 (v návrhu nesprávně označeného jako č. j. 40 Co 293/2009-238) a samotného návrhu bylo spolehlivě zjištěno, že stěžovatelé nebyli účastníky řízení ve věci odvolání povinných Ing. M. Ch. a M. Ch. proti usnesení soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky. Proto návrh stěžovatelů napadající rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 28. 1. 2010 je návrhem podaným osobami zjevně neoprávněnými. Jejich stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 29. 4. 2009, jakož i usnesením exekutora JUDr. Martina Růžičky ze dne 10. 8. 2009 a 20. 12. 2008 je s ohledem na její podání dnem 16. 4. 2010 nepochybně stížností učiněnou po lhůtě k tomu stanovené, když z uvedeného důvodu nebylo nutno zabývat se již tím, zda ji podaly oprávněné osoby či zda by šlo o stížnost přípustnou. Z těchto důvodů nepřicházelo v úvahu ani rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti ve stížnosti obsažených usnesení, jehož se ve smyslu § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu navrhovatelé domáhali.

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru