Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1109/11 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 2
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1109.11.1
Datum podání14.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1109/11 ze dne 3. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. dubna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Ing. K. K., zastoupeného JUDr. Karlem Šindelářem, advokátem se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2010 sp. zn. 8 To 370/2010 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. dubna 2010 sp. zn. 2 T 87/2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v jeho trestní věci. Učinil tak s blíže odůvodněným tvrzením, že v řízení před nalézacím a odvolacím soudem došlo k vadnému hodnocení důkazů, čímž mělo dojít k porušení jeho ústavně zaručených práv na osobní svobodu a soudní ochranu, zakotvených v čl. 8 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V důsledku toho se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud shora označená rozhodnutí nálezem zrušil.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Označená rozhodnutí stěžovatel před podáním ústavní stížnosti napadl dovoláním, o němž Nejvyšší soud rozhodl usnesením ze dne 26. ledna 2011 č. j. 6 Tdo 50/2011-17 tak, že jej jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu, odmítl [§ 265i odst. 1 písm. b) tr řádu]. Citované usnesení Nejvyššího soudu stěžovatel touto ústavní stížností nenapadá.

Ohledně návrhu na zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2010 sp. zn. 8 To 370/2010 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. dubna 2010 sp. zn. 2 T 87/2010 promítá se ovšem popsaná procesní situace potud, že pro aplikaci výjimky uvedené v § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z pohledu založení počátku běhu lhůty k podání ústavní stížnosti nejsou splněny náležité předpoklady, když k odmítnutí stěžovatelem podaného dovolání nedošlo v důsledku kvalifikace tohoto odmítnutí jako nepřípustného z důvodů závisejících na uvážení orgánu, jenž o něm rozhodoval. Z toho plyne, že ústavní stížnost byla podána po lhůtě k tomu zákonem stanovené [§ 72 odst. 3, 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Pro uvedené bylo mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodnuto, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru