Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1102/14 #1Usnesení ÚS ze dne 19.05.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.1102.14.1
Datum podání23.03.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1102/14 ze dne 19. 5. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o návrhu CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ: 22827854, se sídlem Ostrava, Sokola Tůmy 1099/1, směřujícímu proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2014, č.j. 57 Co 28/2014-55, a rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 2013, č.j. 31 C 286/2012-41, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 19. 3. 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 3. 2014, stěžovatel brojil proti shora specifikovaným rozhodnutím vydaným v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel zároveň Ústavní soud požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o jeho ústavní stížnosti.

2. Podání stěžovatele však nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem požadované náležitosti (např. z něj nebylo zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá).

3. Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 9. 4. 2014 k odstranění výše uvedených nedostatků, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy. Stěžovateli se zároveň dostalo poučení o následcích jejího nesplnění. Stěžovatel byl ze strany Ústavního soudu poučen rovněž o tom, že Ústavní soud navrhovatelům ani jiným účastníkům pro řízení o ústavních stížnostech advokáty neustanovuje, tito však mají možnost požádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden v přehledu. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel tuto výzvu dne 13. 4. 2014.

4. Stěžovatel však vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, ve shora uvedené lhůtě nenapravil. Lhůta poskytnutá stěžovateli proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

5. Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

6. Soudce zpravodaj, s ohledem na uvedené skutečnosti, návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. května 2014

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru