Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1092/13 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:3.US.1092.13.1
Datum podání29.03.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1092/13 ze dne 20. 5. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatelky Jany Vrabcové, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2012 sp. zn. 17 Co 334/2012 a dále rozhodnutí č. j. 52 EXE/1657/2012-12, č. j. 20 EXE 3127/2011, blíže neoznačeného soudu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. března 2013, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, jimiž byla nařízena vůči ní exekuce. V blanketní ústavní stížnosti zpochybnila oprávněnost VZP ČR vymáhat nedoplatky pojistného na zdravotní pojištění z let 2005-2008, současně požádala o přidělení advokáta, navrhla posečkání a přerušení řízení do doby jeho přidělení.

Stěžovatelčino podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a pro řízení před Ústavním soudem nebyla stěžovatelka zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem, byla stěžovatelka vedena písemnou výzvou ze dne 4. dubna 2013. Výzva určena do vlastních rukou byla odeslána na adresu, kterou stěžovatelka uvedla a je shodná s údaji v informačním systému evidence obyvatel [§ 46b písm. a) o. s. ř., č. l. 8].

Stěžovatelka byla upozorněna, ve smyslu ustanovení § 41 zákona o Ústavním soudu na následky plynoucí z neodstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, že bude návrh odmítnut. Dostalo se jí náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Stěžovatelka byla doručujícím orgánem dle § 49 odst. 2 o. s. ř., který ji nezastihl dne 8. dubna 2013 upozorněna písemnou výzvou, že zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí. Stěžovatelka si v úložní době zásilku nevyzvedla, proto byla vložena do domovní schránky stěžovatelky dne 19. dubna 2013 a doručenka písemnosti do vlastních rukou zaslána Ústavnímu soudu dne 23. dubna 2013.

Stěžovatelka si písemnost ve stanovené lhůtě 10 dnů nevyzvedla, proto se považuje písemnost posledním dnem této lhůty 18. dubna 2013 za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Ústavní soud konstatuje, že v této 20 denní lhůtě, ani později, stěžovatelka dříve vytknuté vady podání neodstranila.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než s ústavní stížností odmítnout i ostatní související návrhy stěžovatelky, které sdílí osud projednávané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. května 2013

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru