Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1091/17 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.1091.17.1
Datum podání10.04.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1091/17 ze dne 3. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností obchodních společností Neinver Czech, s. r. o., IČO: 27227243, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, zastoupené Mgr. Milošem Felgrem, advokátem, sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, a KIRO development s. r. o., IČO: 27248160, sídlem Slezská 2310/115, Praha 3, zastoupené Mgr. Ing. Petrem Nevolou, advokátem, sídlem Revoluční 724/7, Praha 1, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn III. ÚS 1091/17 a I. ÚS 1092/17, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 1091/17 a I. ÚS 1092/17 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 1091/17.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. 4. 2017 dvě společné ústavní stížnosti obou stěžovatelek, doručené z datových schránek jejich právních zástupců, jimiž se stěžovatelky domáhají zrušení rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 5635/2016-426 ze dne 25. ledna 2017, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 13 Co 61/2016-368 ze dne 20. července 2016, výroků I. a II. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 38 C 120/2013-268 ze dne 19. října 2015 a ustanovení § 44 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností jde o totožnou společnou ústavní stížnost brojící proti stejným rozhodnutím, která byla pouze doručena ze dvou datových schránek právních zástupců stěžovatelek. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o obou uvedených ústavních stížnostech bude nadále vedeno pod sp. zn. III. ÚS 1091/17 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Radovan Suchánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru