Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1038/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánJINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - ČVUT
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříksprávní žaloba
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.1038.11.1
Datum podání08.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí správní

zákon; 111/1998 Sb.; o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); § 58/3, § 58/9, § 64, § 68/1 věta první, §65, § 69, § 31

Ostatní dotčené předpisy

111/1998 Sb., § 58 odst.3, § 58 odst.9, § 64, § 68 odst.1, § 65, § 69, § 31

150/2002 Sb., § 65 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1038/11 ze dne 7. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 7. července 2011 v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, o návrhu Ing. L. P., proti rozhodnutím ČVUT v Praze č. j. 0032/11/51921 ze dne 25. 1. 2011, č. j. 243/18923/10/KUTI ze dne 30. 11. 2010, č. j. 161/18923/10/KUTI ze dne 30. 11. 2010, č. j. 759-01/08/32000/JARO ze dne 3. 12. 2010, č. j. 63/18923/2011/Kut ze dne 17. 2. 2011, dopisu rektora ČVUT č. j. 37/2011-901/R ze dne 15. 3. 2011 a o návrhu na zrušení § 58 odst. 3, 9, § 64, § 68 odst. 1 věta prvá, § 65, § 69 a § 31 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, částí statutu a disciplinárního řádu ČVUT a části příkazu rektora ČVUT 2/2010, takto:

Ústavní stížnost a návrh na zrušení označených právních předpisů se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 8. 4. 2011 podání stěžovatelky ze dne 7. 4. 2011, označené jako ústavní stížnost, obsahující též návrh na zrušení zákonných ustanovení a označených částí shora uvedených předpisů.

Toto podání sice nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, z jeho obsahu je však patrno, že předmětem napadených rozhodnutí, jejichž zrušení Ústavním soudem stěžovatelka požaduje, je vyměření poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Taková rozhodnutí však třeba považovat za rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., která podléhají přezkoumání ve správním soudnictví (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 50/2004, 4 As 47/2006). Uvedený procesní prostředek ochrany svého práva (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.) stěžovatelka zatím nevyužila, alespoň to z obsahu jejího podání neplyne, a proto Ústavní soud z tohoto důvodu její stížnost odmítl jako nepřípustnou § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, aniž by dále stěžovatelku vyzýval k odstranění vad jejího podání.

Pokud jde o návrh stěžovatelky na zrušení shora označených předpisů, lze odkázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu, z níž vyplývá, že v případě, kdy byla ústavní stížnost odmítnuta z důvodů uvedených v ustanovení § 43 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, sdílí procesně její osud i tento návrh. Za tohoto stavu byl i tento s ústavní stížností spojený návrh bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání odmítnut podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 2011

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru