Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1031/15 #1Usnesení ÚS ze dne 25.06.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
práv... více
Věcný rejstříkZnalecký posudek
žaloba/pro zmatečnost
náhrada
Znalec
náklady řízení/úhrada nákladů státem
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.1031.15.1
Datum podání08.04.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 218, § 148, § 299 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1031/15 ze dne 25. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jana Filipa ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. Martiny Gregarové, zastoupené JUDr. Michalem Hráským, advokátem se sídlem Praha 5, Ostrovského 911/30, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2015, sp.zn. 54 Co 93,94/2015, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2015, sp.zn. 54 Co 406/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecného soudu vydaných v její občanskoprávní věci, neboť jimi mělo dojít k porušení jejího základního práva na spravedlivý proces zaručeného Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina").

V záhlaví označeným rozsudkem - mimo jiné - odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byla stěžovatelce uložena povinnost k náhradě jedné poloviny nákladů, jež vznikly v řízení státu (na znalečném), ve výši 10.455 Kč, a rovněž napadeným usnesením odmítl odvolání stěžovatelky do usnesení, kterým bylo rozhodnuto o přiznání znalečného ustanoveným znalcům PhDr I. Chodurovi a MUDr. Š. Bínové.

Uvedené usnesení odvolací soud odůvodnil tím, že je zde důvod odmítnutí odvolání podle § 218 o. s. ř. (jako bezpředmětného), jestliže o napadených nákladech bylo již ve vztahu k oběma účastníkům pravomocně rozhodnuto rozsudečným výrokem podle § 148 o. s. ř. Proti tomu stěžovatelka v ústavní stížnosti brojí argumentem kolize s čl. 36 odst. 1 Listiny, kterou spatřuje v tom, že její odvolání nebylo věcně projednáno.

Předtím, než může Ústavní soud přistoupit k věcnému přezkumu ústavní stížností napadených rozhodnutí obecných soudů, je jeho povinností přezkoumat, zda jsou splněny procesní podmínky, jež takový přezkum připouštějí; to je významné potud, že ve vztahu k napadenému usnesení o odmítnutí odvolání stěžovatelky tyto podmínky splněny nejsou.

Je tomu tak proto, že jedním z pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených práv a svobod, je i její subsidiarita. Ta je promítnuta do ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, dle kterého je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Proti pravomocnému usnesení soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, o což v dané věci jde, je však k dispozici podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. žaloba pro zmatečnost, a jestliže ji stěžovatelka nevyužila (opak není tvrzen), nutně nastupují důsledky ve smyslu citovaného ustanovení § 75 zákona o Ústavním soudu, a ústavní stížnost projednat nelze.

Ohledně druhého rozhodnutí, resp. náhradového výroku rozsudku odvolacího soudu, stěžovatelka žádnou ústavněprávní argumentaci nevznáší, a bez ohledu na to, že odvolací soud rozhodoval o nákladech řízení, aniž byly co do výše postaveny najisto, staly se již - vzhledem k dovozené nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení o přiznání znalečného - nepřezkoumatelnými. Nemůže-li být dosaženo nápravy, kterou stěžovatelka sledovala, nemůže být její ústavní stížnost v této části posouzena jinak, než jako zjevně neopodstatněná.

Jako návrh zčásti nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný Ústavní soud stěžovatelčinu ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e), resp. § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru