Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 999/12 #1Usnesení ÚS ze dne 25.04.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkPromlčení
daň/daňová povinnost
daň/nedoplatek
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.999.12.1
Datum podání16.03.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 11 odst.5

Ostatní dotčené předpisy

337/1992 Sb., § 70 odst.2, § 60 odst.5


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 999/12 ze dne 25. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 25. dubna 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudců Pavla Holländera a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti J. H., zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2012 č. j. 2 Afs 69/2011-46, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práv zaručovaných články 36 odst. 1 a 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, v záhlaví označené rozhodnutí kasačního soudu, jímž byla zamítnuta z důvodů v něm podrobně rozvedených kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Af 142/2010 ze dne 28. 4. 2011, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí finančního orgánu tam jmenovaného o zamítnutí reklamace stěžovatele ve věci převedení přeplatku daně z přidané hodnoty na úhradu nedoplatku daně z příjmů fyzických osob. Stěžovatel v důvodech své ústavní stížnosti v podstatě Nejvyššímu správnímu soudu vytýká, že se přiklonil k interpretaci podústavního práva, která byla pro stěžovatele nevýhodná, a to za situace, v níž existovalo vícero možných výkladů aplikovaného zákonného ustanovení. Obsáhle oponuje názoru finančního orgánu a správních soudů o tom, že rozhodnutí správce daně o povolení splátek daně přerušuje běh promlčecí doby pro vybrání daně (§ 70 zákona č. 337/1992 Sb.), přičemž argumentuje shodně jako ve své předchozí ústavní stížnosti jím podané proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 82/2010 dne 15. 4. 2011.

Ústavní soud již rozhodl o předcházející ústavní stížnosti stěžovatele proti rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 82/2010 ze dne 15. 4. 2011, z něhož napadené rozhodnutí vychází. Učinil tak svým rozhodnutím sp. zn. IV. ÚS 1922/11 ze dne 12. 4. 2012, v němž reagoval na námitky stěžovatele obsažené i v nyní posuzované ústavní stížnosti. Závěr tam přijatý, že výklad podaný kasačním soudem k otázce přerušení běhu promlčecí doby je výkladem ústavně konformním, sdílí také senát nyní věc stěžovatele posuzující, a proto pro stručnost na odůvodnění označeného rozhodnutí Ústavního soudu zcela odkazuje.

Ze shora uvedených důvodů byla ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako neopodstatněná odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

Jiří Nykodým

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru