Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 949/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.949.11.1
Datum podání31.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 949/11 ze dne 20. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 20. dubna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. Š., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 30. 3. 2011 a doručenou Ústavnímu soudu dne 31. 3. 2011 stěžovatel po vylíčení svého příběhu požádal: "Můžete mi prosím pěkně poradit co mám podniknout. Do Štrasburku - jak navrhuje mgr. K. - se mi nechce jezdit. Na to nemám finance. Někomu platit výlet? Je možné požádat o prodloužení termínu?" K ústavní stížnosti přiložil stěžovatel kopii rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010 sp. zn. 29 Cdo 4794/2009 a uvedl, že toto rozhodnutí bylo doručeno jeho právnímu zástupci dne 31. 1. 2011. Od tohoto data tedy Ústavní soud posuzoval včasnost podání ústavní stížnosti. Z příloh ústavní stížnosti dále zjistil Ústavní soud, že stěžovatel byl o výsledku dovolacího řízení informován právním zástupcem emailem dne 4. 2. 2011 a dne 28. 3. 2011 byl dále informován, že pověření ustanoveného právního zástupce zaniklo skončením dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo obsahové a formální vady [stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání bylo sepsáno stěžovatelem, v podání rovněž absentovala ústavněprávní argumentace stran porušení ústavně garantovaných základních práv či svobod stěžovatele, stěžovatel neoznačil napadená rozhodnutí], byl stěžovatel přípisem ze dne 5. 4. 2011 vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude jeho návrh odmítnut.

Vzhledem k tomu, že z podání stěžovatele je zřejmé, že mu byl zavčas znám jednak výsledek dovolacího řízení, zánik pověření právního zástupce ustanoveného pro řízení před obecnými soudy a dále i skutečnost, že v řízení před Ústavním soudem je vyžadováno povinné zastoupení advokátem, přičemž z informací uvedených na internetové adrese ČAK je patrno, že ČAK vyřizuje žádosti o určení advokáta do jednoho týdne a podání stěžovatele bylo učiněno na samém konci 60ti denní lhůty k podání ústavní stížnosti, nepovažoval Ústavní soud lhůtu za krátkou. Zákonná šedesátidenní lhůta stanovená zákonem o Ústavním soudu je podle soudce zpravodaje plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti. Její faktické prodlužování poskytováním dalších lhůt k odstraňování vad podání by mělo být výjimečné. Poskytnutím další lhůty k odstranění vad je totiž liknavý stěžovatel zvýhodňován oproti ostatním, pečlivým stěžovatelům, kteří dostáli zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě (viz usnesení sp. zn. I. ÚS 1334/09 ze dne 11. 6. 2009).

Ústavním soudem byla shora citovaná výzva doručena dne 7. 4. 2011. Dne 18. 4. 2011 zaslal stěžovatel emailem bez platného kvalifikovaného certifikátu vyjádření, v němž zopakoval vylíčení skutkového děje, popsal svou životní situaci a oznámil, že "nemohu Vám podat žádnou odpověď na Vaši výzvu k odstranění nedostatků, neboť jsem od výše uvedené AK neobdržel žádnou odpověď."

Za této situace, tedy kdy stěžovatel ani přes výzvu Ústavního soudu neodstranil vady ústavní stížnosti, nezbylo soudci zpravodaji, aniž by se mohl zabývat meritem věci, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru