Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 93/03Usnesení ÚS ze dne 06.05.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
odmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.93.03
Datum podání11.02.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 93/03 ze dne 6. 5. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 6. května 2003 ve věci I. A., o návrhu ze dne 11. 2. 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání označil jako stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze, sp.zn. 6 T 127/2001, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem jeho odmítnutí.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 2 zákona]. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nebo je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. a) a b) zákona].

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Navrhovatel, který výzvu k odstranění vad obdržel dne 14. 3. 2003, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem [§ 30 odst. 1 zákona]. Ústavní soud dále zjistil, že v trestní věci stěžovatele bylo rozhodnutím o posledním prostředku, který zákon poskytuje k ochraně práva [§ 72 odst. 2 zákona], rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2002, sp.zn. 7 To 9/02 v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 6 T 127/2001. Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2002, sp.zn. 7 Tdo 712/2002 bylo stěžovateli doručeno dne 14. 10. 2002. Stěžovatel svůj návrh podal k doručení Ústavnímu soudu dne 10. 2. 2003. Je proto zjevné, že šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti proti těmto rozhodnutím uplynula [§ 72 odst. 2 zákona] a ústavní stížnost je opožděná.

Proto soudce zpravodaj návrh ústavní stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné [§ 43 odst. 3 zákona].

V Brně dne 6. května 2003

Vojtěch Cepl

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru