Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 920/11 #1Usnesení ÚS ze dne 31.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.920.11.1
Datum podání29.03.2011
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.3, čl. 11


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 920/11 ze dne 31. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. března 2011 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci návrhu J. N., údajně zastoupeného Mgr. Davidem Burjánkem, advokátem se sídlem Palackého 211, 511 00 Turnov (plná moc nedoložena), na určení vlastnictví a náhradu škody nesprávným úředním postupem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 3. 2011 se stěžovatel domáhá určení vlastnictví a náhrady škody nesprávným úředním postupem, vyvolaným dispozicemi s nemovitostí, jejímž byl spoluvlastníkem.

Ústavní soud předtím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížnost dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky tvoří procesní prostředek k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod. Z § 72 odst. 1 písm. a) plyne, že fyzická nebo právnická osoba se může obrátit na Ústavní soud pouze v případě, tvrdí-li, že byla pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, dotčena na některém ze svých základních práv nebo svobod, které jí zaručuje ústavní pořádek. Tuto skutečnost stěžovatel ve svém podání ani netvrdí. Z podání je tedy zřejmé, že stěžovatel se domáhá rozhodnutí ve věci, která Ústavnímu soudu nepřísluší. S žalobou na určení vlastnictví, jakož i s žalobou o náhradu škody, způsobené nesprávným úředním postupem, je však třeba se obracet na příslušné obecné soudy.

Z uvedeného plyne, že Ústavní soud není příslušný k projednání věci, kterou mu stěžovatel předkládá, a proto nezbylo než jeho návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu, aniž by bylo přistoupeno k odstraňování vad podání (zejména předložení plné moci, jako osvědčení o právním zastoupení), neboť ani jejich odstranění by neučinilo Ústavní soud soudem příslušným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru