Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 92/97Usnesení ÚS ze dne 28.04.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:2.US.92.97
Datum podání19.03.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 3 odst.1

99/1963 Sb., § 15 odst.2, § 16 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 92/97 ze dne 28. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 92/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele R.O., právně zastoupeného advokátkou JUDr. E.L., o návrhu dle ust. § 79 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., na odložení vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 11 Co 209/96-29, ze dne 11. 11. 1996, takto:

Návrhse odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. 3. 1997 podal stěžovatel R.O. ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 11 Co 209/96-29, ze dne 11. 11. 1996. Městský soud v Praze naříkaným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. dubna 1996, čj. 20 C 17/96-14, jímž uložil soud I. stupně stěžovateli vyklidit byt č. 2 o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím v suterénu domu čp. 1046, H.P., a vyklizený byt předat žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku a nahradit žalobci náklady řízení v částce 1.690,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Stěžovatel se domnívá, že naříkaným rozsudkem bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Dle ust. § 79 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. pak stěžovatel navrhl Ústavnímu soudu, aby svým usnesením vykonatelnost naříkaného usnesení Městského soudu v Praze odložil.

Dle citovaného ustanovení může Ústavní soud na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout třetím osobám. V tomto smyslu také Ústavní soud České republiky požádal navrhovatele přípisem ze dne 29. 4. 1997 o doplnění ústavní stížnosti.

Navrhovatel, zastoupený JUDr. E.L., reagoval na dožádání Ústavního soudu přípisem ze dne 7. 5. 1997 v tom smyslu, že "pokud by nebyla odložena vykonatelnost citovaného rozhodnutí, znamenalo by to pro stěžovatele ztrátu možnosti bydlení, čímž by bylo

II. ÚS 92/97

porušeno právo na zachování jeho lidské důstojnosti". V tom, že by se navrhovatel stal bezdomovcem, vidí svou nenahraditelnou újmu.

Návrh stěžovatele nelze akceptovat, neboť zcela postrádá jakékoliv právní zdůvodnění. Nikterak se pak ve svém zdůvodnění nezabývá otázkou poměru újmy jeho a újmy, která může vzniknout třetím osobám, v daném případě Lidovému bytovému družstvu H.P., jako majiteli domu. Ústavní soud proto považuje návrh na odložení vykonatelnosti naříkaného rozsudku Městského soudu v Praze za zjevně neopodstatněný.

Dle § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu ČR není odvolání přípustné

V Brně dne 18. prosince 1997

Vojtěch Ceplsoudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru